Magyar   English 
Munka és Család Audit
A munka és a család harmonikus kapcsolatára való törekvés folyamatosan erősödik a fejlett országokban. Egyre több és több vállalat ismeri fel, hogy az elkötelezett, motivált és rugalmas munkaerő biztosítása a versenyképesség növelésének egyik fontos eszköze. A munka és a család kapcsolatára irányuló fejlesztések már számos országban bevált humánpolitikai szervezetfejlesztési eszköznek tekinthetők (élenjárók pl. Németország, Hollandia, Anglia, Ausztrália és Új-Zéland), csakúgy, mint a minőségbiztosítási rendszerek vagy más jól ismert szervezetfejlesztési technikák.
  
Szeretnénk elérni, hogy Magyarországon is egyre magasabb legyen azon felelős vállalatok száma, akik felismerik, hogy legfontosabb erőforrásuk a munkaerő, és figyelmet fordítanak arra, hogy dolgozóik minél elkötelezettebben és kiegyensúlyozottabban végezhessék feladatukat.
  
Számos esetben találkoztunk olyan szervezettel, aki kiemelt figyelemmel kezelte a dolgozók jóllétének kérdését, ugyanakkor nem állt a rendelkezésére olyan gyakorlati eszköz, amely célzottan elősegítette volna a szükséges fejlesztések irányának meghatározását, lépéseinek kijelölését. Erre kínál megoldást a Munka és Család Audit alkalmazása. A Nemzeti Munkaügyi Hvatal (jogelődje Foglalkoztatási Hivatal) megbízására a TÁMOP 1.3.1./3.2 alprojektje keretében cégünk valósította meg a Munka és Család Audit hazai, egységes módszertanának kialakítását, elérhetővé téve ezt az új típusú humánpolitikai  szervezetfejlesztési eszközt a Magyarországon működő vállalatok számára.
 
A Munka és Család Audit közvetlen célja, hogy elősegítse az élet két színterének – a munka és a munkán kívüli élet- összeegyeztetését és ezáltal növelje a dolgozók munkahelyi megelégedettségét, motiváltságát, elkötelezettségét. A Munka és Család Audit alapprogramja kifejezetten a munka és a család viszonyának kérdéskörére ható területek vizsgálatán keresztül éri el ezt a célt, míg bővített programja -bevonva a dolgozói elégedettség egyéb területének vizsgálatait is-, egy teljes dolgozói elégedettség-növelő programnak felel meg.
 
Az audit célja, minden szervezet önmagához mért fejlesztése. A Munka és Család Audit elvégzésével világosan kirajzolódnak a vállalat számára, hogy milyen lehetséges lépéseket tehet a dolgozók munkahelyi és munkahelyen kívüli életének sikeresebb összehangolására, a dolgozói elégedettség növelésére.
 
A dolgozói elkötelezettség és a motiváció növekedésének hatására hatékonyabbá válik a munkavégzés, emelkedik a szervezet termelékenysége, nő a profit.
  
 

Miért jó ez nekem?

 
ELÉGEDETTEBB DOLGOZÓK = SIKERESEBB VÁLLALAT
 
A Munka és Család Audit elvégzésével a szervezeti gyakorlat alapján indokolt és a szervezeti igényeket tükröző fejlesztési célok kerülnek meghatározásra. Tapasztalataink azt mutatják, hogy már maga a folyamat elindítása, illetve az abban való aktív részvétel is számos kedvező hatással bír a szervezetre. Az auditot –jogosan- a törődés megnyilvánulásaként fogják fel a dolgozók, melynek eredményeképpen javul a munkáltató megítélése. A személyes bevonás és az egyéni problémák kinyilvánításának lehetősége, a megoldásra való törekvés már önmagában fokozza a dolgozói elégedettséget. Ehhez járulnak a tényleges célként kitűzött eredmények, a dolgozói igények és szervezeti szükségletek tükrében megvalósuló fejlesztések, azaz az elégedettségnövelés további tényezői. Az auditok során szinte kivétel nélkül már a folyamat lebonyolítása alatt megindultak kedvező változások.

 

A dolgozóknak javulnak a lehetőségeik a munka és a munkahelyen kívüli élet összehangolása tekintetében, elégedettebbé válnak, és ezáltal elkötelezettebbek lesznek a munkaadójuk felé, motiváltabban, hatékonyabban végzik feladataikat.
 
A szervezet számára a megváltozott dolgozói jellemzők számos előnnyel jár, melyek összességében mind a vállalati eredményesség növelésének irányába hatnak.
 
Néhány főbb előny:
 
• növekszik a munka-megelégedettség
• növekszik a motiváció
• növekszik a rugalmasság
• növekszik a lojalitás, az elkötelezettség
• csökkenek a hiányzások
• csökken a fluktuáció
• nő a munkaerő-megtartási képesség
• javulnak az egészségi mutatók
• gyorsabban betölthetővé válnak az állások
• csökkennek a betanítások költségei
• nő a vállalat presztízse, ügyfeleinek száma
• versenyelőnyhöz jut a munkaerőpiacon
• emelkedik a termelékenység
 
Az egyéni előnyök és a szervezeti szintű előnyök mellett a társadalmi szintű előnyök is jelentkeznek (pl. inaktivitás csökkenése, atipikus munkavégzési formák terjedése, népességi mutatók javulása stb.).
 
Egyéb előnyök:
  
A Munka és Család Audit rendszere szervesen összekapcsolódik a Családbarát Munkahely díj pályázati rendszerével.  A hosszú távon elérni kívánt cél, hogy olyan szervezetek pályázhassanak a Családbarát munkahely díjra akik a Munka és Család Audit segítségével célzottan fejlődtek a családbarátság területén. Ez esetben a Munka és Család Audit tanúsítvány kezdetben előnyt jelentene, később pedig pályázati előfeltételként funkcionálhatna.
 
2011 óta az alábbi szervezetek  az audit segítségével kialakított fejlesztési programmal pályáztak és nyerték el a Családbarát Munkahely címet:
 
Északdunántúli Vízmű Zrt. (2011)
Budapest XVI. kerület Önkormányzat (2011.)
 
Arkon Zrt. (2012.)
British Telecom (2012.)
Északmagyarországi Vízmű Zrt. (2012.)
 
Dorsum Zrt (2013.)
NAKVI (2013.)
 
 
A Munka és Család Audit nemzetközi alkalmazásának mért eredményei
 
 
 
Készült a Hertie Alapítvány által a németországi Munka és Család Audit gyakorlat 10 éves fennállásának kapcsán végzett széleskörű, 1000 cégre kiterjedő kutatás eredményei alapján. www.beruf-und-familie.de
 
A kanadai Vanier Institute felmérése alapján a munka és család kapcsolatára irányuló fejlesztések eredményeképpen az érintett vállalatok 86%-a igazolta hogy nőtt a termelékenysége, 89%-nál esett vissza a hiányzások száma, és 97%-uk érzékelte a munkamorál javulását.
 
2006-os amerikai vizsgálatok (Ch. Taylor) azt mutatták, hogy az alkalmazó vállalatok 86%-ánál nőtt a termelékenység és csökkent a hiányzások száma, 97%-ánál pedig javultak a foglalkoztatottak morális tényezői.
 
 

Az audit lépései

 
Auditoraink helyszíni vizsgálatokon keresztül, kiscsoportos megkérdezések segítségével ismerik meg a vállalat helyzetét. Tapasztalataink alapján egyértelműen kijelenthető, hogy: az audit egyes fázisai előre tervezhetők, eseti, rövid kiesést jelenthetnek csak a munkafolyamatból, fennakadást nem okoznak.
 
 
1. Tájékoztató megbeszélés
A tájékoztató megbeszélésen auditoraink ismertetik a vállalat vezetőivel és a projekt felelőseivel az audit célját és a lebonyolítás részleteit, idő- és erőforrásigényeit. Az auditorok munkáját segítő reprezentatív munkacsoport felállítására kerül sor.
 
 
2. Helyzetfeltárás
A helyzetfeltárás részletes kritériumrendszer alapján történik. A vállalat minden munkahelyi és a munkahelyen kívüli élet kapcsolatára befolyással lévő rendelkezéseinek vizsgálatára kiterjed illetve a bővített program esetében az egyéb elégedettségnövelő tényezők feltárására is. A folyamat során alkalmazott technikák magukban foglalják a kiscsoportos problémafeltáró beszélgetéseket, a kérdőíveket, a személyes interjúkat, és a munkamegfigyelést.
 
 
3. Helyzetelemzés
A vállalatnál tapasztalt gyakorlat megismerését követően auditoraink részletes helyzetelemzést készítenek az egyes területeken tapasztalt jellemzőkről.
 
 
4. Fejlesztendő területek kijelölése
Auditoraink megismertetik a projektbe bevont dolgozói csoportot a kapott eredményekkel és segítik őket a fejlesztésre alkalmas területek meghatározásában.
 
 
5. Célok meghatározása
A vállalat vezetősége meghatározza és megfogalmazza a fejlesztések érdekében végrehajtandó konkrét célokat. A célok kitűzését követően a vállalat megkapja a Munka és Család Audit Alaptanúsítványt.
 
 
6. Fejlesztés
A vállalatnak egy éve van a kitűzött munka és a család kapcsolatát segítő célok megvalósítására. Ez idő alatt munkatársaink figyelemmel követik, igény szerint segítik a vállalatot a megvalósításban.
 
 
7. Reaudit
Az év leteltével elvégezzük a reauditálást, mellyel meggyőződünk a fejlesztések eredményességéről és átadjuk az elismerésül szolgáló Munka és Család Audit Tanúsítványt.
 
Az audit eszközei: interjúk, kiscsoportos RAPRO problémafeltáró beszélgetések, munka és család kérdőív, dolgozói elégedettség mérése. 
 
 
AKTUÁLIS HÍREINK

2015. április 9-10-én a Hajdúszoboszlón a "Családbarát szeminárium" rendezvény keretében bemutatjuk a vízügyi és fürdőágazat 5 szervezetének családbarát gyakorlatait - a Munka és Család Audit eredményeit.

 

2015. február 12-én találkozhat velünk a Magyar Tudományos Akadémián a "Családbarát szemlélet, Munka-magánélet egyensúly" konferencián.

 

2014. október 30-án 15 órakor a VII. Országos Tanácsadói konferencián dr. Ternovszky Ferenc tart előadást "Új módszer a Tanácsadásban: Munka-Család Audit" címmel.

 

2014. október 17-én a Magyar Tudományos Akadémián kerültek átadásra a 2014. évi Családbarát Vállalat díjak. 

 

2014. május 27-én a Világgazdaság Nők az Üzleti csúcson konferenciáján találkozhat velünk, dr. Ternovszky Ferenc a Siker kulcsa: A NŐ előadása keretében. 

 

 2014. április 9-én kerekasztal beszélgetés résztvevői leszünk Szombathelyen a 20. Osztrák-Magyar munkaügyi konferencián.

 

2014. március 22-én Családünnep a Millenárison. Mi ott leszünk, legyen ott Ön is!

 

2014. február 20-án a Gyermekvállalás, család és munka c. konferencián Sembery Tünde tanácsadó kollegánk "Családbarát munkahelyek a munkáltatók és a munkavállalók szemszögéből" címmel tart előadást. A részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött.

 

HÍREK A TÉMÁBAN
24816_nepessegnovekedes-2.jpg
Ötpárti nyilatkozat a kívánt gyermekekért

A kívánt gyermekek megszületéséért jött létre nyilatkozat mind az öt parlamenti párt támogatásával a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kezdeményezésére... 

2013-01-28tovább ...
1209894_11404408.jpg
Átadták a Családbarát munkahely elismeréseket

Az elismeréséket a díjazottak hétfőn vehették át. Soltész Miklós hangsúlyozta : a kormány legfontosabb célkitűzése a családok erősítése, és fontosnak nevezte, hogy segítsék a kismamák visszatérését a munkahelyükre.

2012-01-21 13:58tovább ...
iStock_000007009907XSmall.jpg
Elindult a Három Királyfi, Három királylány új blogja a Balansz
Gyermek- és munkavállalás, párkapcsolat és karrier?A Balanszon megtudhatod, mi az a családbarát munkahely, és miért jár jól mindenki, ha egyensúlyt teremt munkája és magánélete között.
balansz.postr.hu
 
2012-01-22 12:29tovább ...